+ ثبت آگهی در گروه خدمات آموزشی
388 آگهی | صفحه 1 از 22
تدریس ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه

تدریس ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۱۲

تدریس ریاضیات در تمام سطوح تحصیلی توسط رتبه سه رقمی کنکور ارشد فارغ التحصیل دانشگاه سراسری

تدریس خصوصی ریاضی اراک

تدریس خصوصی ریاضی اراک

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۳۳۰

تدریس خصوصی ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه با بیش از 10 سال سابقه تدریس

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه با spss- lisrel- A

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه با spss- lisrel- A

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۱۱

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه با spss- lisrel- Amos- eviews-شیراز موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-شیراز سفارش انجام کلیه امور و خدمات تجزیه و تحلیل های آماری پایان نامه ها و تحقیقات علمی با نرم افزارهای آماری همانند spss، lisrel ، eviews ، smart pls و مانند آن پذیرفته می گردد. حیطه کار ما تمام روشهای استنباطی آمار، برازش مدل، معادلات ساختاری، داده های پانل و . . . می باشد. تحلیلها توسط فوق لیسانس های آمار از دانشگاههای شیراز، شهید بهشتی، تهران و...صورت می پذیرد. برای سفارش کار یا مشاوره کافی است تماس بگیرید یا اینکه به ما ایمیل بزنید. sjavizadeh@yahoo.com ابتدا تحلیل آماری اولیه را دریافت نمایید سپس در صورت رضایت نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نمایید. ایمیل بزنید و فایل فصل اول پایان نامه (موضوع تحقیق) و داده ها را ارسال (Attach) نمایید تا پاسخ شما در اسرع وقت ارسال شود. تحلیل انجام شده در قالب فایل ورد (Word) به همراه نمودارهای آماری، جداول و آزمون فرضیات به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. موارد تحلیل: تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون نرمال بودن مشاهدات - آزمون فرضیه ها - آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) - آزمون همبستگی پیرسون - آنالیز واریانس - آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD) - آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ- آزمون ناپارامتری کروسکال والیس - آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) - جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) و هر آنچه که از یک آماردان انتظار می‌رود. رشته ها و زمینه های کاری: جغرافیا،اقلیم شناسی ،زمین شناسی،سیستم اطلاعات جغرافیایی،سنجش از دور،روانشناسی،مدیریت، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، تمامی رشته های پزشکی، مترجمی زبان، صنایع غذایی، بهداشت محیط، تمامی گرایش های مدیریت، کشاورزی، و تمامی رشته ها و زمینه های گسترده ای که در آنها تصمیم گیری بر اساس روش علمی صورت می‌گیرد. حق الزحمه خدمات: حق الزحمه بر اساس حجم کار (تعداد سوالات پرسشنامه، حجم نمونه، تعداد فرضیات تحقیق و . . . ) و سطح علمی آن تعیین می‌گردد. شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت:تهران، مشهد، اصفهان ، شیراز، تبریز، زاهدان، اراک، یزد، سنندج، گرگان، ساری، رشت، ارومیه، زنجان، همدان، اهواز، . . . . سفارش خدمات از سراسر ایران پذیرفته می‌شود. بدین ترتیب که »داده ها را ارسال نموده و تحلیل آماری را دریافت نمایید.« آدرس-شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار راه حکیمی www.gisland.org www.gisland.ir www.javizadeh.blogfa.com تلفن: 07112320953 07112320497 07112320721 شماره تماس: 09178180601 09382252774 مشاوره پایان نامه در رشته اقلیم شناسی+انجام پایان نامه اقلیم شناسی+مشاوره پایان نامه در شیراز+انجام پایان نامه در شیراز+مشاوره پایان نامه در برنامه ریزی شهری+مشاوره پایان نامه در کشاورزی+مشاوره پایان نامه در روانشناسی+مشاوره پایان نامه در زمین شناسی +مشاوره پایان نامه در منابع طبیعی +مشاوره پایان نامه در سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)+مشاوره پایان نامه در ژئومورفولوژی+مشاوره پایان نامه در برنامه ریزی روستایی و.. spss- lisrel- Amos- eviews

تدریس خصوصی ریاضیات

تدریس خصوصی ریاضیات

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۵۲۲

تدریس خصوصی ریاضیات کنکور و دانشگاه، آمادگی برای آزمون های سراسری، ارشد و دکتری، با هزینه مناسب توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی هزینه کلاس بر مبنای سطح علمی و یادگیری شما توافقی است. لطفا حتی الامکان اس ام اس بزنید با تشکر

تدریس خصوصی  etabs

تدریس خصوصی etabs

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۴۰۷

تدریس خصوصیetabs 09355362217 کاردرمحیط etabsشامل 6مرحله می باشدکه درتدریس خصوصیetabs این 6مرحله اموزش داده می شود مرحله اول تدریس خصوصیetabs:ترسیم سازه در etabs:دراین مرحله سازه ترسیم می شودکه شامل مراحل زیرمی باشد 1-تعریف خطوط شبکه(خطوط راهنما):خطوط شبکه خطوط راهنمایی می باشند که راهنمای ترسیم ستونها ، تیرها ودیگراجزاء سازه می باشند 2ترسیم ستونها،تیرها،دیوارهای برشی یا بادبندها،سقفها،بازشوها مرحله دوم تدریس خصوصیetabs:تعریف مشخصات سازه درetabs:دراین مرحله مشخصات مورادزیرتعریف می شود 1-مصالح مصرفی:بتن،فولاد 2-مقاطع مورد استفاده:مقاطع بتنی یافولادی 3-سقف سازه(تیرچه بلوک،دال،کامپوزیت و..)ودیواربرشی درصورت موجود 3-تعریف بارهای ثقلی و جانبی مورد استفاده(مرده وزنده،زلزله یا باد).اگرملاک طراحی زلزله باشد.ضریب زلزله تعریف می شود 4-اگرتحلیل دینامیکی مد نظرباشد.اولانوع تحلیل دینامیکی (تحلیل تاریخچه زمانی یاتحلیل طیفی)را با توجه به ویزه گیهای سازه مورد انتظارانتخاب کرده.ومشخصات راتعریف می کنیم. 5-اگرضوابط خاص لرزه ای طبق ایین نامه مد نظرباشد.تعریف می کنیم 6-درصد مشارکت بارها ی زنده ومرده درمحاسبه وزن ساختمان به منظورمحاسبه برش پایه استاتیکی را طبق ایین نامه مشخص می کنیم 7-ترکیب بارها:اگربرای طراحی از ایین نامه ای استفاده کنیم که ترکیب بارهایی مشابه ایین نامه ایران باشد لازم نیس ترکیب بارهاراتعریف کنیم .در غیر این صورت ترکیب بارها هم بایستی تعریف شوند. مرحله سوم تدریس خصوصیetabs: اختصاص مرحله مشخصات. در etabs.دراین مرحله مشخصاتی که برای سازه درمرحله 2تعریف کردیم را به سازه ای که درمرحله 1کشیدیم اختصاص می دهیم که شامل مراحل زیر می باشد. 1-اختصاص مشخصات مقاطع ستونها،تیرها،دیواربرشی یا بادبند،سقف ها، 2-اختصاص یکپارچگی یه سقف (اگر سقف صلب فرض شود) 3-اختصاص نوع تکیه گاههابه تکیه گاهها(مفصلی یا گیردار) 4- اختصاص نوع اتصالات تیربه ستون(مفصلی یا گیردار).نکته مهم این که etabsبه صورت پیش فرض تمامی اتصالات تیر به ستون را گیرداردر نظر میگیرد.اگر اتصال تیر به ستون ما گیردارباشد لازم نیس گیردار بودن را به اتصال تیر به ستون اختصاص بدیم .ولی وقتی اتصال ما با توجه به سیستم سازه ای که انتخاب کردیم ومفصلی باشد .باید اتصال مفصلی رابه اتصال تیر به ستون اختصاص بدیم مرحله چهارم تدریس خصوصیetabs: بارگذاری در etabs:بعد ازرسم وتعریف مشخصات سازه واختصاص مشخصات به سازه نوبت به مرحله بارگذاری می رسد.که شامل مراحل زیر می باشد 1- بارگذاری گسترده زنده ومرده سقفها 2- بارگذاری تیرهایی که دیوارها روی انها می نشینتد.(دیوارهای بانما وبون نما) لازم به ذکر است که بارتیغه های داخلی جزء بارمعدل تیغه بندی می باشدوهمراه بااعمال بارگسترده سقف به سقف اعمال می شود.ولی وقتی بارخطی تیغه بیشتر یا مساوی 275کیلوگرم برمترمربع باشد.بارخطی مورد نظربایستی یه صورت موضعی در محل تیغه اعمال شود. 2-بارگزاری پله با توجه به نوع پله (شمشیری،سه رمپه ،چهارر مپه و...) لازم به ذکراستکه ETABSبارگذاری جانبی را به صورت خورکارانجام می دهدومانندSAP2000لازم نیست مرکزجرم رامشخص ونیروی زلزله را به مرکز جرم وارد کنیم مرحله پنجم تدریس خصوصیetabs:تحلیل(انالیز)درetabs:در این مرحله مشخصات انالیزتعریف می شود.وانالیزانجام شده ونیروهای اعضاء محاسبه می شود مرحله ششم تدریس خصوصیetabs:طراحیetabs :دراین مرحله ایین نامه طراحی مشخص شده وطراحی سازه انجام می گیرد. فرق طراحی سازه بتنی و فولادی در etabsبه این صورت می باشد که در سازه بتنی ما ابعادتیروستون رامشخص می کنیم.ودرنهایت بعدازتحلیل وطراحی سطح مقطع میلگردهای موردنیازدرمقاطع رابه مانشان می دهد.درحالی که درسازه های فولادی برای تیرها،ستونها،بادبندهاچندمقطع تعریف میکنیم وetabsدرحین طراحی اون مقطعی که بهینه برای تیر،ستون یابادبند مورد نظر می باشدازبین مقاطعی که برای etabsماقبلاتعریف کرده ایم ،انتخاب می کند. طراحی پی(safe)مراحل ساده ای وراحتی دارد.که بعداز تدریس خصوصیetabs اموزش داده میشود

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۰۹

اینجاب محمدرضا فتجی زاده لیسانس برق مخابرات ساکن تبریز تمایل به تدریس دروس پایه دارم. 09147682166

ارشد دولتی MBA

ارشد دولتی MBA

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۲۴

سری کامل جزوات ماهان ارشد دولتیMBA (به علت تغییر رشته در حد نو و استفاده نشده) با 15% تخفیف شامل : 1- ریاضی عمومی 1 (چاپ کتابی ) قیمت روی جلد 20000هزار تومان 2-ریاضی عمومی 2(چاپ کتابی ) قیمت روی جلد 15000 هزار تومان 3-استعدادو آمادگی تحصیلی GMAT (چاپ کتابی ) قیمت روی جلد 26000 4-زبان تخصصی (چاپ کتابی) قیمت روی جلد 15000 هزار تومان 5- زبان عمومی (چاپ کتابی ) قیمت روی جلد 21000هزار تومان 6- ریاضی عمومی (4 جلدی ) مسعود آقاسی ویرایش سوم قیمت روی جلد ها (12000 و 15000 و14000 و 15000 )هزار تومان 7-استعدادو آمادگی تحصیلی (GMAT) احمد صداقت 2 جلدی قیمت روی جلد ( 18000 و 9000) هزار تومان فروش به صورت سری کامل قیمت کل 180000 هزار تومان 09303052927 با 15%تخفیف قیمت سری کامل 153000هزار تمان

تدریس تضمینی و مفهومی ریاضی ابتدایی تا دانشگاه

تدریس تضمینی و مفهومی ریاضی ابتدایی تا دانشگاه

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۳۴

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات ابتدایی تا دانشگاه مدرس: دانشجوی برتر کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری جلسه اول رایگان با هزینه توافقی صد درصد تضمینی و بازدهی بالا آدرس: ورامین

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۵۰

تدریس خصوصی علوم مقطع ابتدایی و راهنمایی تدریس خصوصی شیمی مقطع دبیرستان تستهای کنکوری همراه با نکات مهم درسی همگام با آزمونهای قلمچی گاج و سنجش

دانلود جزوات دکتری علوم سیاسی مدرسان شریف و ماهان

دانلود جزوات دکتری علوم سیاسی مدرسان شریف و ماهان

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۴۴۴

جزوات کامل علوم سیاسی دکتری ماهان و مدرسان شریف 92 به صورت کامل با بهترین کیفیت خدمت دوستان تقدیم می گردد . جهت تحویل جزوات در تهران می توانید حضوری تشریف بیاورید و در شهرستان به صورت پستی به شما تقدیم می کنیم . تلفن تماس 09192266082 mehdivaghdi@yahoo.com بخضی از دروس موجود : زبان ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه سیاسی غرب ، اسلام ایران و ...

تدریس خصوصی کلیه دروس مقطع  اول دبیرستان

تدریس خصوصی کلیه دروس مقطع اول دبیرستان

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۷۵

تدریس خصوصی کلیه دروس مقطع اول دبیرستان توسط مجرب ترین دبیران در گروه آموزشی تدریسگران : تدریس خصوصی کلیه دروس مقطع اول دبیرستان اعم از تدریس خصوصی درس ادبیات فارسی مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی درس ریاضیات مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی دروس زبان انگلیسی مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی درس زیست شناسی مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی درس شیمی مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی درس عربی مقطع اول دبیرستان تدریس خصوصی درس فیزیک مقطع اول دبیرستان در گروه آموزشی تدریسگران www.tadrisgaran.com 88854420

اموزش تخصصی نرم افزار GIS در استان قم

اموزش تخصصی نرم افزار GIS در استان قم

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۹۷

آموزش نرم افزار GIS و Auto cad توسط کارشناسی ارشد شهرسازی مهندس سید محسن اسدالهی با کمترین هزینه به صورت خصوصی و جمعی

مشاوره و تدریس خصوصی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

مشاوره و تدریس خصوصی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۴۴۳

تدریس خصوصی ریاضیات ، فیزیک و شیمی دبیرستان و کنکور توسط تیم دانشجویان دانشگاه تهران و صنعتی شریف *کمترین هزینه به صورت توافقی با خود والدین و دانش آموزان محترم *تنظیم زمان کلاس ها با خود دانش آموزان و والدین عزیز *ارائه مشاوره تحصیلی رایگان؛پشتیبانی؛راهنمایی وبرنامه ریزی برای دانش آموز متناسب با موقعیت دانش آموز *هم فکری و راهنمایی به دانش آموزان و کنکوری ها برای قبولی در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود *تمامی مدرسان این خانواده آموزشی از دانشجویان دانشگاه تهران بوده واز مدرسان با سابقه،مطمئن و حرفه ای می باشند برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:  09116500816

تدریس خصوصی ریاضی توسط خانم بامدرک فوق لیسانس

تدریس خصوصی ریاضی توسط خانم بامدرک فوق لیسانس

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۳۹۳

تدریس خصوصی ریاضی در تمامی رشته ها

تدریس ریاضی به صورت کاملا مفهومی

تدریس ریاضی به صورت کاملا مفهومی

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۳۹۵

تدریس توسط مربی خانم، فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشگاه سراسری و دارای تجربه در زمینه تدریس ریاضیات بصورت خصوصی و در آموزشگاههای علمی. کلیه مقاطع دبیرستان , کلیه دروس مرتبط با ریاضیات: حساب دیفرانسیل، هندسه تحلیلی

تدریس خصوصی دروس رشته کامپیوتر

تدریس خصوصی دروس رشته کامپیوتر

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۵۸۴

با کمترین هزینه بهترین کیفیت را تجربه کنید تدریس خصوصی دروس رشته کامپیوتر با نازلترین قیمت (کاردانی و کارشناسی) قیمت توافقی می باشد

تدریس دروس ریاضی و فیزیک با نازل ترین قیمت ها

تدریس دروس ریاضی و فیزیک با نازل ترین قیمت ها

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۲۸۹

تدریس دروس ریاضی و فیزیک با نازل ترین قیمت فقط جلسه ای 15 هزار تومان با بهره گیری از جدید ترین متد های آموزشی و به روز آموزش را آسان فرا بگیرید. کافی است یک جلسه امتحان کنید جلسه اول رایگان می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی در شیراز

تدریس خصوصی ریاضی در شیراز

خدمات آموزشی, تهران
۱۳۹۶/۶/۱۷ | بازدید: ۵۹۵

تدریس خصوصی ریاضی عمومی تمام مقاطع تحصیلی، ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، حساب دیفرانسیل، هندسه تحلیلی، جبر و احتمال، هندسه1و2، ریاضی گسسته، تحقیق در عملیات کلاسها را به دو صورت فشرده (برای امتحانات پایان ترم) و عادی (در طول ترم) برگزار می نمایم. ...

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت دیوار آنلاین رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در دیوار آنلاین، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.